Carob

home alle websites over ons disclaimer


Copyright

Alle rechten voorbehouden. De websites van Carob zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op onze websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carob.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carob, materiaal dat zich op onze websites bevindt, te kopiŽren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvuldiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, geldt in Nederland als een misdrijf.

Melding mogelijke schending auteursrecht

Bent u van mening dat op de bezochte website uw auteursrecht wordt geschonden?

Wij beoogen met onze websites op geen enkele wijze inbreuk te doen op geldende wet- en regelgeving en/of op de rechten van anderen. Carob respecteert de rechten van derden, in het bijzonder die van auteursrechthouders en uitgevers. Echter, de inhoud van de websites is mede gebaseerd op inhoud die aangeleverd wordt door derden. Het is voor ons ondoenlijk om alle inhoud van onze websites continue en volledig te controleren in het kader van bovenstaande. Wij vragen uw begrip hiervoor. Graag vernemen wij van u als u van mening bent dat uw rechten worden geschaad.

Rechthebbenden van intellectuele eigendom (zoals auteursrechten, merkenrechten) worden verzocht melding te maken van geplaatste informatie op onze website(s) die mogelijk inbreuk maakt op hun rechten. Gelieve per ommegaande een e-mail met de melding te zenden aan info@carob.nl onder vermelding van de vermeende schending van een auteursrecht en uw contactgegevens. Wij zullen per ommegaande met u in overleg treden om een mogelijke schending van auteursrecht te voorkomen.

Carob


Sitemap