Carob

home alle websites over ons disclaimer


Disclaimer

Carob is uitgever van websites op het internet sinds 2009. Wij hebben onze bedrijfsmatige activiteiten gestaakt per ultimo december 2023. Carob geeft op haar websites niet-deskundige informatie aan geinteresseerden over de betreffende onderwerpen.

Niet deskundige informatie

De informatie is uitsluitend van zeer globale, niet-deskundige en niet-professionele aard. De inhoud van de websites is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen, deze hoeven niet algemeen geldend te zijn.

Informeer u gedegen

Aan de informatie op de websites kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op de websites, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de websites, zijn geheel voor eigen risico. Consulteer altijd een deskundige en/specialist over het betreffende onderwerp.

Verantwoording vergelijking

Een aantal websites geeft een vergelijking van producten weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht op de website is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. Carob verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan Carob aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

Financi le producten

Carob verschaft met haar websites slechts algemene, indicatieve informatie van financiele producten en toont advertentieruimte van financiele dienstverleners. De door Carob getoonde informatie is niet bedoeld als advies en/of ter vervanging van een advies, van welke aard of hoedanigheid dan ook. Carob kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een financieel product, dienst of advies dat aan de bezoeker wordt voorgelegd. Carob is zelf geen financieel dienstverlener, en daarmee in het bijzonder (doch niet uitsluitend) bedoeld een aanbieder en/of bemiddelaar van leningen, hypotheken, verzekeringen en andere financi le producten. Carob raadt haar bezoekers aan om een persoonlijk, deskundig advies aan te vragen bij een financieel dienstverlener.

AFM compliant

De uitgever van de website(s) kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financi le producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financi le producten in de zin dat op de website(s) gegevens (data) van aanbieders van financiele producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website(s) uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking
De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financi le product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde
Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorgdraagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financi le producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financi le producten, deze derde zorgdraagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Copyright

De websites van Carob zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op onze websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carob.

Wij beogen met de websites op geen enkele wijze inbreuk te doen op geldende wet- en regelgeving en/of op de rechten van anderen. Graag vernemen wij van u als u van mening bent dat uw (auteurs-)rechten worden geschaad. Richt uw e-mail aan info@carob.nl.

Privacybeleid

Voor het gebruik van de websites geldt het navolgende privacybeleid en cookiesbeleid. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge nteresseerd bent.

Op de websites worden ondermeer advertenties van Google getoond. In dat kader informeren wij u als volgt. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Lees onze voorwaarden met betrekking tot cookies.


Sitemap